Kontrola kvality

Jak firma PIKOLIN testuje kvalitu svých matrací, postelí a dalších výrobků?

Díky vlastní, perfektně vybavené laboratoři, ve kterých jsou testovány všechny výrobky dříve, než se dostanou na trh, vykazují výrobky Pikolin vysokou životnost a kvalitu. Prohlédněte si některé z technik kontroly kvality.

SIMULACE ZATÍŽENÍ SPÍCÍ OSOBOU

Při tomto testu nespí na matraci skutečný člověk, jak by snad název laboratorní zkoušky mohl naznačovat. Používají se dvě testovací stolice se dvěma válci o hmotnosti 140 kg, které se posouvají z jedné strany matrace na druhou. Tento pohyb udělají celkem na 30 000-krát. Smyslem tohoto testu je simulovat 8 let nepřetržitého zatížení matrace.

Výsledkem této laboratorní zkoušky jsou přesné číselné hodnoty celkového opotřebení, ztráty výšky matrace, kolísání tuhosti matrace a počet případných zlomů a prasklin na matraci.

V těchto náročných zkouškách obstojí 97% matrací Pikolin bez významných změn výše uvedených faktorů. Zbývající 3%, která nevyhoví, se vracejí zpět do vývojového oddělení k přepracování tak, aby příště uspěly při tomto náročném testování.

SIMULACE SEDU NA MATRACI

Sezení resp. prudké dosednutí na okraj matrace je běžný způsob zatížení každé matrace. Odolnost proti tomuto zatížení také významně ovlivňuje životnost matrace.

Všechny matrace uváděné na trh musí projít dynamickou zkouškou, která spočívá v opakovaném pádu kovového kusu s velikostí kontaktní plochy 325 cm2 (přibližně plocha sedací části těla člověka) a hmotností 120 kg, a to opakovaně celkem 10 000-krát. Teprve pokud matrace tímto testem úspěšně projde, je možné zaručit její kvalitu.

Evropská norma v této souvislosti vyžaduje pouze provedení laboratorní zkoušky při významně lehčích podmínkách. Norma vyžaduje hmotnost testovacího válce 100 kg a pouze 5000 opakování. Matrace Pikolin ale v těchto testech vyhovují při dvojnásobně vyšším počtu opakování a při použití vyšší hmotnosti.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Stojí za povšimnutí, že Pikolin je jediný výrobce, který má ve svých laboratořích testovací zařízení požární odolnosti a zápalnosti matrací, pěnových materiálů a textilií, které umožňují testovat podle všech norem včetně EN, UNE, EN, ISO, UL, BS a UNI.

Obecně je možné prohlásit, že takovou technologií bývají vybaveni pouze ty laboratoře, které se zabývají testováním pro třetí strany. Další skutečnost, která dokládá, jak je kvalita matrací pro Pikolin důležitá.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY MECHANISMŮ VÝKLOPNÝCH POSTELÍ

Pikolin vyrábí nejen matrace se zaručenou kvalitou, ale i výklopné postele s úložným prostorem. Postel prochází náročným laboratorním testem, při kterém je výklopné víko otevíráno a zavíráno celkem 20 000-krát. Při otevření dvakrát denně to v reálných podmínkách představuje 28 let životnosti postele!

Tato konkrétní laboratorní zkouška není v evropských normách (EN) nijak standardizována, a tak Pikolin používá vlastní technologické zařízení, které simuluje životnost postele. Jedině tak je možné garantovat kvalitu a životnost postelí.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY KVALITY POLŠTÁŘŮ

Polštář je významným prvkem, který přispívá ke kvalitě odpočinku a spánku. Zejména je důležité, aby udržoval krční páteř spící osoby vodorovně a v ose zbytku páteře.

Na druhé straně málokdo polštářům věnuje dostatečnou pozornost, což dokládá i skutečnost, že v evropských normách EN-ISO neexistuje standardizovaná laboratorní zkouška v kategorii polštářů.

Oddělení kontroly kvality firmy Pikolin navrhlo vlastní technologii, která testuje kvalitu a životnost polštářů. Pro simulaci životnosti výrobku se stlačuje 10 000-krát střed polštáře na 75% původní výšky.

Výsledkem zkoušky jsou přesné hodnoty ztráty výšky při nulovém zatížení, kolísání tuhosti a výskyt jiných deformací a poškození u latexových výplní, pěnových a viskoelastických výplní a výplní z vláknového materiálu.