Strategie udržitelnosti

SUSTAINABLE PIKOLIN, to je strategie udržitelnosti a udržitelného růstu

 

Projekt Sustainable PIKOLIN je zastřešujícím prvkem pro aktivity zahrnující odpovědnou výrobu a spotřebu, inovaci a rozvoj, nakládání s odpady, snížení nerovností a řízení spotřeby energií.

PIKOLIN je držitelem ISO 14000 (mezinárodní standardizace zaměřená na management životního prostředí ve společnosti) a ISO 50001 (mezinárodní norma pro systémy účinnějšího hospodaření s energií).

PIKOLIN v současné době pracuje na získání certifikace Zero Waste, která není jen o nakládání s odpady, ale také o procesu vývoje matrací s delší životností, který ve svém výsledku sníží množství odpadu v podobě použitých matrací.

PIKOLIN pracuje s pěti konkrétními globálními cíli SDG (Sustainable Development Goal), které byly ustanoveny členským státy OSN v roce 2015.

SDG3 – PIKOLIN SALUD: Vytváření zdraví a pohody. Závazek se týká zdravého pracovního prostředí, bezpečnosti práce a vývoje produktů, které chrání pohodu spotřebitelů.

SDG8 – PIKOLIN TALENTO: Důstojná práce a ekonomický růst. Cílem je vyhledávat obchodní a pracovní příležitosti. V rámci projektu PIKOLIN FUTURO pracujeme se studenty, které zařazujeme do našeho stipendijního programu, aby nás doprovázeli při jejich prvních pracovních zkušenostech, investujeme do školení a profesionálního rozvoje.

SDG10 – Zodpovědná spotřeba ve výrobě

SDG9 – POKOLIN INNOVA: Inovace a rozvoj. Výzkum a vývoj je DNA společnosti a důležitým motorem růstu. S více než 100 patenty na trhu v současné době pracujeme na tom, abychom poskytli inovace nejen produktu, ale i našim zákazníkům.

SDG12 – Zodpovědná spotřeba ve výrobě. Naše továrna v Zaragoze má nejmodernější technologie v energetickém a environmentálním ohledu. Má systém řízení spotřeby energie založený na síti Siemens SIMATIC, který umožnil snížit spotřebu plynu pro klimatizaci o 40 %, stejně jako snížit spotřebu elektřiny ve výrobních procesech. Za tímto účelem byly instalovány na naše stroje senzory připojené k SCADA, které umožňují dohled v reálném čase, například optimalizují využití vytápění nebo spuštění pece.

 

Když mluvíme o udržitelnosti, máme na mysli také udržitelnost celé naší společnosti, blahobyt našich zaměstnanců a jejich příjemné pracovní prostředí. Vzhledem k vysokým letním teplotám je důležité zajistit chlazení, které naši zaměstnanci pro pohodu při práci ve výrobních halách potřebují. K ochlazení používáme zvláštní systém, který je založen na odpařování vody, a ne na elektřině, takže klimatizujeme zvláště udržitelným způsobem.

Společnost PIKOLIN se zapojuje do množství aktivit s cílem chovat se odpovědně ke svým zákazníkům, zaměstnancům i k přírodě.

Děkujeme, že nás nákupem výrobků značky PIKOLIN v těchto činnostech podporujete.