Technologie

Kontrola kvality

Jak firma PIKOLIN testuje kvalitu svých matrací, postelí a dalších výrobků?

Díky vlastní, perfektně vybavené laboratoři, ve kterých jsou testovány všechny výrobky dříve, než se dostanou na trh, vykazují výrobky Pikolin vysokou životnost a kvalitu. Prohlédněte si některé z technik kontroly kvality.

SIMULACE ZATÍŽENÍ SPÍCÍ OSOBOU

Při tomto testu nespí na matraci skutečný člověk, jak by snad název laboratorní zkoušky mohl naznačovat. Používají se dvě testovací stolice se dvěma válci o hmotnosti 140 kg, které se posouvají z jedné strany matrace na druhou. Tento pohyb udělají celkem na 30 000-krát. Smyslem tohoto testu je simulovat 8 let nepřetržitého zatížení matrace.

Výsledkem této laboratorní zkoušky jsou přesné číselné hodnoty celkového opotřebení, ztráty výšky matrace, kolísání tuhosti matrace a počet případných zlomů a prasklin na matraci.

V těchto náročných zkouškách obstojí 97% matrací Pikolin bez významných změn výše uvedených faktorů. Zbývající 3%, která nevyhoví, se vracejí zpět do vývojového oddělení k přepracování tak, aby příště uspěly při tomto náročném testování.

SIMULACE SEDU NA MATRACI

Sezení resp. prudké dosednutí na okraj matrace je běžný způsob zatížení každé matrace. Odolnost proti tomuto zatížení také významně ovlivňuje životnost matrace.

Všechny matrace uváděné na trh musí projít dynamickou zkouškou, která spočívá v opakovaném pádu kovového kusu s velikostí kontaktní plochy 325 cm2 (přibližně plocha sedací části těla člověka) a hmotností 120 kg, a to opakovaně celkem 10 000-krát. Teprve pokud matrace tímto testem úspěšně projde, je možné zaručit její kvalitu.

Evropská norma v této souvislosti vyžaduje pouze provedení laboratorní zkoušky při významně lehčích podmínkách. Norma vyžaduje hmotnost testovacího válce 100 kg a pouze 5000 opakování. Matrace Pikolin ale v těchto testech vyhovují při dvojnásobně vyšším počtu opakování a při použití vyšší hmotnosti.

LABORATORNÍ ZKOUŠKA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Stojí za povšimnutí, že Pikolin je jediný výrobce, který má ve svých laboratořích testovací zařízení požární odolnosti a zápalnosti matrací, pěnových materiálů a textilií, které umožňují testovat podle všech norem včetně EN, UNE, EN, ISO, UL, BS a UNI.

Obecně je možné prohlásit, že takovou technologií bývají vybaveni pouze ty laboratoře, které se zabývají testováním pro třetí strany. Další skutečnost, která dokládá, jak je kvalita matrací pro Pikolin důležitá.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY MECHANISMŮ VÝKLOPNÝCH POSTELÍ

Pikolin vyrábí nejen matrace se zaručenou kvalitou, ale i výklopné postele s úložným prostorem. Postel prochází náročným laboratorním testem, při kterém je výklopné víko otevíráno a zavíráno celkem 20 000-krát. Při otevření dvakrát denně to v reálných podmínkách představuje 28 let životnosti postele!

Tato konkrétní laboratorní zkouška není v evropských normách (EN) nijak standardizována, a tak Pikolin používá vlastní technologické zařízení, které simuluje životnost postele. Jedině tak je možné garantovat kvalitu a životnost postelí.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY KVALITY POLŠTÁŘŮ

Polštář je významným prvkem, který přispívá ke kvalitě odpočinku a spánku. Zejména je důležité, aby udržoval krční páteř spící osoby vodorovně a v ose zbytku páteře.

Na druhé straně málokdo polštářům věnuje dostatečnou pozornost, což dokládá i skutečnost, že v evropských normách EN-ISO neexistuje standardizovaná laboratorní zkouška v kategorii polštářů.

Oddělení kontroly kvality firmy Pikolin navrhlo vlastní technologii, která testuje kvalitu a životnost polštářů. Pro simulaci životnosti výrobku se stlačuje 10 000-krát střed polštáře na 75% původní výšky.

Výsledkem zkoušky jsou přesné hodnoty ztráty výšky při nulovém zatížení, kolísání tuhosti a výskyt jiných deformací a poškození u latexových výplní, pěnových a viskoelastických výplní a výplní z vláknového materiálu.

Technologie potahů

První kontakt s matrací se vždy uskutečňuje přes matracový potah a je nesmírně důležitý pro proces spánku. Proto je tak důležité, z jakého materiálu a jakou technologií je vyroben matracový potah.První kontakt s matrací prostřednictvím potahu navozuje výsledek celého spánkového cyklu.

PROGRESSION FIBER®

Progression Fiber® je kombinací potahu vyrobeného ze dvou vysoce kvalitních materiálů:

Supersoft®: celulární materiál s vysokou hustotou a nízkou tuhostí, který se adaptuje na lidské tělo, aniž by zadržoval nežádoucí množství tepla. Zároveň umožňuje pohyby těla spící osoby bez nežádoucích zábran.

Vlákna s vysokou mírou rekuperace pro vysokou míru komfortu.

VÝHODY:

PROGRESÍVNÍ KOMFORT: umožňuje postupné (progresívní) prožívání komfortu: nejdříve příjemný první dotyk s matrací, potom přenos sil a vjemů do a z nižších vrstev matrace a synergické zesílení vlastností komfortních vrstev a jádra.

MIKROKLIMA: struktura vzdušných kanálků, které vytvářejí vlákna potahu, umožňuje kvalitní provětrávání matrace a udržování konstantní teploty.

DYNAMICKÁ ADAPTABILITA: při pohybu spící osoby je potah první vrstvou, která dynamicky přenáší síly a tlaky do nižších vrstev. Pouze kvalitní potah umožňuje ničím nerušený pohyb při spánku.

PROGRESSION VISCO®

Progression Visco® je kombinací potahu vyrobeného ze dvou vysoce kvalitních materiálů:

Supersoft®: celulární materiál s vysokou hustotou a nízkou tuhostí, který se adaptuje na lidské tělo, nezadržuje teplo a nezpůsobuje přehřívání. Zároveň umožňuje pohyby těla spící osoby bez nežádoucích zábran.

ViscoFoam®: viskoelastická pěna s paměťovým efektem a vysokou hustotou. Reaguje na teplo a na tlak a tak vytváří přesný tepelný otisk kontury každého uživatele.

VÝHODY:

PROGRESÍVNÍ KOMFORT: umožňuje postupné (progresívní) prožívání komfortu: nejdříve příjemný první dotyk s matrací, potom přenos sil a vjemů do a z nižších vrstev matrace a synergické zesílení vlastností komfortních vrstev a jádra.

MIKROKLIMA: materiál Supersoft® použitý v první vrstvě matrace využívá užitečných tepelných vlastností viskoelastických materiálů a reguluje teplotu lidského těla, která se v průběhu nočního spánku mění.

ADAPTABILITA: nízká tuhost materiálu Supersoft® je kombinována s vysokou adaptabilitou viskoelastického materiálu a tím zabraňuje nežádoucímu pocitu „uvěznění“ spící osoby v matraci.

Technologie hygienické ochrany

Spánkem strávíme třetinu našeho života. Proto je nezbytné, aby naše matrace byly bezpečné a chránily nás před vznikem zdravotním obtíží.Vzhledem k dlouhé životnosti matrací PIKOLIN je pro nás proto klíčová ochrana před nejčastějšími alergeny.

Investujeme do exkluzivních technologií na hygienickou ochranu matrací, aby váš spánek byl klidný a ničím nerušený.

TRIPLE BARRERA®

Matrace vyráběné v PIKOLIN  jsou exkluzivně ošetřené účinnou, komplexní a trvalou hygienickou ochranou svrchních, spodních a bočních pěnových vrstev proti všem základním alergenům (roztočům, baktériím a plísním) a to po celou dobu životnosti matrace.

VÝHODY:

OCHRANA PROTI ALERGENŮM: působí proti hlavním alergenům, které způsobují alergické rakce: roztočům, bakteriím a plísním. Ochrana je bezpečná a ekologická.

TRVALÁ OCHRANA: ochrana proti alergenům je trvalá po celou dobu životnosti matrace.

BARRERA TOTAL®

Komplexní systém bakteriologické a hypo-alergenní ochrany.

Pouze v případě matrací Bultex® je integrována ochrana jak povrchových a bočních vrstev, tak i celého jádra matrace. Tato ochrana zajišťuje trojí účinek proti roztočům, bakteriím a plísním. Tato ochrana se nachází také v matracovém jádru Bultex®, díky čemuž jádro matrace zabraňuje tvorbě nebezpečných alergenů zevnitř, zatímco vrstva aplikovaná v matracovém potahu chrání matraci zvenku.

VÝHODY:

INTEGROVANÁ: hygienická ochrana proti patogenním činitelům se nachází v jádře, ale i v povrchových, bočních a komfortních vrstvách.

TRVALÁ: Nejedná se o pouhou povrchovou úpravu, ale komplexní a unikátní integrovanou složku matrace, která je již při výrobě dodána do jádra a dalších vrstev a proto nedochází ke ztrátě účinnosti ochrany v průběhu času.

Zhruba třetinu života trávíme v posteli při spánku. Je proto velmi důležité, aby použité hygienické ochrany byly bezpečné a maximálně chránily naše zdraví. Klíčem k tomu je kvalitní hygienická ochrana matrace.

Technologie komfortních vrstev

Komfortní vrstvy jsou vloženy těsně pod potah matrace. Jejich účelem je maximalizovat pohodlí.
Tyto vrstvy zajišťují měkký a pružný komfort pro ramena a boky.Pevné jádro matrace doplněné o měkké komfortní vrstvy poskytuje tělu pevnou oporu, ale zároveň měkkost v horní části matrace.

MICROPOCKET SYSTEM®

Micropocket® je vrstva malých, tenkých ocelových pružinek, které jsou vloženy do textilních obalů mezi jádro matrace a potah. Neplní nosnou funkci jádra, ale komfortní vrstvy, která individuálně a citlivě reaguje na každý i nejmenší tlak různých částí těla během spánku.

VÝHODY:

ADAPTABILITA: dokonalá reakce ocelových pružinek na tlak různých částí těla bez přenášení pohybů na partnerské lůžko.

VYŠŠÍ PRODYŠNOST: ve vrstvě pružinek dochází k efektivní cirkulaci vzduchu skrz celou matraci a umožňuje tak udržovat uvnitř konstantní teplotu.

ZVYŠUJE KOMFORT: dobře se přizpůsobuje obrysům těla a jeho tlaku, usnadňuje pohyby a otáčení na matraci.

BIOVISCO FOAM®

Nový viskoelastický materiál s paměťovým efektem s vysokou hustotou a složkami přírodního původu (sója), který je začleněn pouze do komfortních vrstev

VÝHODY:

ANATOMICKÉ TVAROVÁNÍ: přesně se přizpůsobuje se anatomii těla. Reaktivita na teplo a tlak dokáže vytvořit přesný obrysový profil každé osoby. Umožňuje zaujmout při spánku přirozenou ergonomickou polohu.

SNÍŽENÝ TLAK NA TĚLO: podporuje povrchový krevní oběh, pomáhá uvolnit svalové napětí nahromaděné během dne a zabraňuje přerušování spánku častým otáčením těla díky zamezení vzniku otlaků.

MAXIMÁLNÍ KOMFORT: měkkost a poddajnost viskoelastické pěny pomáhá vytvářet příznivější podmínky pro usnutí.

VYŠŠÍ PEVNOST: poskytuje vyšší pevnost eliminující pocit propadnutí se do matrace, usnadňuje otáčení.

VISCOFOAM®, MEMORYFOAM

uvolnit svalové napětí nahromaděné během dne a zabraňuje přerušování spánku častým otáčením těla.

VÝHODY:

ANATOMICKÉ TVAROVÁNÍ: přesně se přizpůsobuje se anatomii těla. Reaktivita na teplo a tlak dokáže vytvořit přesný obrysový profil každé osoby. Umožňuje zaujmout při spánku přirozenou ergonomickou polohu.

SNÍŽENÝ TLAK NA TĚLO: podporuje povrchní krevní oběh, pomáhá uvolnit svalové napětí nahromaděné během dne a zabraňuje přerušování spánku častým otáčením těla díky zamezení vzniku otlaků.

MAXIMÁLNÍ KOMFORT: měkkost a poddajnost viskoelastické pěny pomáhá vytvářet příznivější podmínky pro usnutí.

WINDGEL®

Windgel® je celulární materiál s alveolární (dutinkovou) strukturou s příměsí termoregulačního gelu, který se vyznačuje výjimečnou schopností příjemného prvního kontaktu s matrací a optimální distribucí zatížení na povrchu matrace.

Tyto vlastnosti umožňují relaxaci meziobratlových plotének a tím přispívají k odstranění bolesti páteře.

VÝHODY:

VYSOKÁ MĚKKOST: Matrace je měkká při prvním kontaktu a simuluje pocit „stavu beztíže“. Navozuje podobný pocit jako pružinová matrace.

VÝBORNÁ TEPELNÁ REGULACE: díky kvalitní cirkulaci vzduchu je zajištěna trvalá termoregulace bez velkých rozdílů teplot v průběhu spánku, které negativně ovlivňují kvalitu odpočinku.

ZDRAVÍ: matrace nevyvolávají alergie a jsou vyráběny s ohledem na životní prostředí. Chrání tak nejen uživatele, ale i přírodu.

FIBERCEL®

Vrstva složená ze dvou materiálů: velmi měkké studené pěny Supersoft® s nízkou tuhostí a vysokou hustotou a prodyšných měkkých polyesterových vláken.  Potah poskytuje měkký první kontakt s matrací a zabraňuje přehřívání při spánku.

VÝHODY:

VNITŘNÍ ROVNOVÁHA: poskytuje podporu tělu a pomáhá ve funkci komfortních vrstev v matraci. Výborně odvádí vlhkost z vnitřku matrace.

KOMFORT: Fibercel® různorodým způsobem zlepšuje pohodlí podle vlastností každé konkrétní matrace, kde je použit.

VZDUCHOVÉ KOMORY: vysoká propustnost Fibercel® vytváří efekt vzduchové komory, která podporuje uvolňování vlhkosti a zabraňuje působení tepla na tělo.

Technologie tlumící vrstvy

Tlumící vrstva je výhradním prvkem pružinových matrací, který odděluje jádro od horních komfortních vrstev. Tlumící vrstva je nepostradatelná pro zvýšení trvanlivosti a stability matrace.Kvalita materiálu použitého pro tlumící vrstvu rozhoduje o životnosti matrace. Pružinové matrace PIKOLIN jsou vybaveny vysoce odolnou a kvalitní tlumící vrstvou a proto může být garantována jejich dlouhá životnost.

TVRZENÁ POLYÉTEROVÁ PĚNA

Pěna velmi husté buněčné struktury, která je umístěna mezi pružinou a komfortními vrstvami.

Tlumící pěna z tvrzeného polyéteru zabraňuje proležení komfortních vrstev na pružinové jádro a doplňuje pevnost pružinového bloku.

VÝHODY:

STABILITA: homogenní vrstva polyéteru eliminuje pohyby těla a spolupracuje s horními komfortními vrstvami.

ŽIVOTNOST: celulární struktura byla navržena tak, aby odolala zátěži ležícího těla po celou dobu životnosti matrace.

PŘÍRODNÍ VLÁKNA

Tlumící vrstva z přírodních textilních vláken vytváří odolný prvek, který izoluje pružiny a zajišťuje stabilitu matrace. Vlákno je atermické a dobře odvádí vlhkost.

VÝHODY:

TUHOST: Poskytuje stabilitu a pevnost, zlepšuje vlastnosti pružinových matrací.

HYGIENA: odvádí vlhkost, která vzniká při spánku. Vytváří uvnitř matrace suché prostředí, které neumožňuje růst organizmů škodlivých pro zdraví.

Technologie pružinového jádra

Srdcem matrace je jeho jádro. Je to prvek, který poskytuje tělu oporu během spánku, bez které by regenerace nebyla možná. Jádro matrace musí být dostatečně prodyšné a zajišťovat optimální polohu těla při spánku.Matrace s kvalitním jádrem má dlouhou životnost.

NORMAZONE®

Jedná se o nejmodernější kontinuální pružinový blok dostupný jen u matrací PIKOLIN.

Jádro z kontinuální pružiny Normazone® je zónováno, což mu umožňuje přizpůsobit se přirozenému obrysu těla. Usnadňuje ergonomické zakřivení páteře, čímž poskytuje tělu při spánku přirozenější pozici. Vyniká stabilitou a dlouhou životností.

VÝHODY:

ERGONOMIE: díky zónování matrace v 5 částech se přesně přizpůsobuje morfologii těla. Zesílenou oporu poskytuje v bederní oblasti, ale zmírňuje tlak na kyčle.

STABILITA: podélné spojení řad pružin umožňuje nezávislost lůžek, takže dochází k menšímu přenosu pohybu mezi oběma částmi postele.

VYSOKÁ ŽIVOTNOST: husté vinutí drátu bez zeslabených míst, úprava pružinového bloku žíháním  a speciální povrchovou úpravou proti korozi zaručuje zachování požadovaných vlastností po mnoho let.

NORMASENSE®

Je nejvyspělejší kontinuální pružinový blok, který kombinuje to nejlepší z obou systémů používaných pro jádra matrací – pěny i kontinuální pružiny.

Do 5 zónového jádra z kontinuální pružiny jsou integrovány pěnové pásy s tlumícím efektem, které zlepšují stabilitu matrace a zvyšují pohodlí. Různé konfigurace pevnosti jádra podle zón umožňují respektovat morfologii těla a boků.

Vnitřní vícezónové pěnové tlumící pásy s různou úrovní tuhosti poskytují oporu a zároveň pohodlí a komfort:

Vyšší tuhost v bederní oblasti

Střední tuhost v oblasti kyčlí

Nižší tuhost v oblasti ramen

VÝHODY:

ERGONOMIE: pružinový blok v kombinaci s vnitřními pěnovými pásy různé úrovně tuhosti přispívá ke správné pozici páteře během spánku a to bez ohledu na to, v jaké poloze spíme.

VNITŘNÍ STABILITA: tlumící pásy pohlcují pohyby během spánku, a díky tomu se nepřenášejí na druhou část partnerského lůžka.

PROPORCIONÁLNÍ TUHOST: smíšená struktura jádra umožňuje přesně reagovat na váhy různých částí těla a poskytovat tak správnou oporu a pohodlí.

VYSOKÁ ŽIVOTNOST: kontinuální pružinový blok vyniká extra dlouhou životností

ADAPT TECH ZONE®

Adapt Tech Zone® je blok nezávislých pružin z tvrzené oceli uložených v prodyšných taštičkách.

Jednotlivé pružiny jsou jedna po druhé vloženy do odolné látky a jejich řady svařované ultrazvukem tvoří jádro, které se přizpůsobuje bod po bodu morfologii těla.

Adapt Tech Zone® umožňuje větší adaptabilitu matrace na tvar těla každého člověka. Zónování v 5 diferencovaných zónách navržených podle váhy různých částí lidského těla poskytuje individuální reakci na pohyby těla během spánku.

VÝHODY:

VYSOKÁ ADAPTABILITA: kruhová struktura pružin s dynamickou reakcí na různé váhy a tvary těla se velmi přesně přizpůsobuje jeho morfologii. Jednotlivé pružiny poskytují oporu každé části těla zvlášť.

STABILITA: díky nezávislosti pružin nedochází k žádnému přenosu pohybu z jedné části lůžka na druhé.

PRODYŠNOST: tkanina, ve které jsou uloženy jednotlivé pružiny je prodyšná a umožňuje tak výměnu vzduchu v jádru matrace

ŽIVOTNOST: jádro z pružin uložených v taštičkách má dlouhou životnost.

Technologie SMARTP!K

SMART PIK je digitální systém analyzující spánek.
Je to jedinečné zařízení na trhu, které dokáže změřit a zlepšit spánek.

SOUČÁSTI SMARTP!K je:

◊ Vysoce kvalitní matrace vybavená inteligentním zařízením, které zaznamenává data ovlivňující kvalitu spánku.

◊ Náramek vybavený senzory, které analyzují různé parametry spánku. Náramek komunikuje se zařízením SMARTP!K umístěným přímo v matraci.

◊ Mobilní aplikace dostupná pro iOS a Android, která zaznamenává a analyzuje data shromážděná během spánku pomocí senzorů matrace a náramku.

SNÍMAČ SHROMAŽĎUJE TYTO ÚDAJE:

Srdeční rytmus (data jsou integrována do dalších sledovaných údajů)

Fáze spánku (hluboký, lehký, REM)

Teplota v místnosti

Čas, po který jsme skutečně spali a čas, po který jsme byli v noci vzhůru

TECHNICKÁ DATA:

  • Paměť na 15/30 dní
  • Připojení Bluetooth Smart BLE
  • Kontaktní senzor pro rozpoznání použití matrace
  • Akcelerometr (pohybový senzor)
  • Optický snímač srdečního tepu
  • Indikátory stavu s LED kontrolkou

Kromě toho systém nabízí informace o matraci: modelu, technologii, upozornění na nutnost otočení matrace, naměřené teplotě… Umožňuje také aktivovat inteligentní budík – náramek bude mírně vibrovat, aby se uživatel probudil v nejvhodnějším okamžiku podle fáze svého spánku. Systém také připomene čas, kdy je vhodné jít spát.

JAK SMARTP!K PRACUJE?

Informace o činnosti shromážděné inteligentním zařízením matrace a náramkem SMARTP!K jsou synchronizovány s aplikací při každém přístupu k němu.

Náramek se musí nacházet v prostoru blízkém matraci, aby se senzory aktivovaly, znovu zaregistrovaly činnost a ukládaly ji do paměti.

Není nutné, aby byl mobil během pohotovostního režimu zapnutý. Díky shromážděným datům nabízí aplikace podrobnou analýzu o kvalitě spánku prostřednictvím denních grafů.

Technologie BULTEX a BULTEX NANOTECH

Od zrození značky Bultex® uplynulo již více než třicet let. Za tu dobu se značka stala ve světě známou, důvěryhodnou a prověřenou miliony spokojených zákazníků. Abychom lépe pochopili rozdíly v pěně Bultex®, musíme porozumět stavbě její buňky: vědecké studie* potvrzují, že čím nepravidelnější buňka je, tím lepší má elastické vlastnosti. Buňky pěny Bultex® se liší od běžných pěn právě nepravidelností buněčné struktury, takže má pěna nové, vylepšené funkce.

* Studium X. Zhu, JR. Hobdell & AH. Windle – oddělení materiálové vědy a metalurgie, Cambridge University.

BULTEX

Bultex je lídrem buněčného materiálu na trhu.
Společnost Bultex® vedla vývoj trhu technického pěnění a získala tak jasnou technologickou výhodu. Díky vysoké odolnosti a prodyšnosti pěny jsou matrace Bultex® vyhledávány těmi nejnáročnějšími spotřebiteli.

Matrace s jádrem Bultex® jsou sofistikované a skrývají v sobě vyšší pružnost, stabilitu a odolnost.

Bultex® je vyráběn v různých úrovních pevnosti, které jsou vzájemně kombinovány: Bultex Soft, Bultex Confort a Bultex Firm (méně tuhosti, ale vyšší pevnost).

Díky vysokému SAG faktoru* je přizpůsobivost pěny  Bultex® maximální: v oblastech těla s větší hmotností jako jsou kyčle, zabraňuje provalení do matrace, což zaručuje správnou posturu páteře. Citlivě reaguje na povrchový tlak méně těžkých částí, jako jsou ruce a nohy a to zaručuje vyváženou oporu celého těla

* SAG vyjadřuje míru elastického chování materiálu nebo také reakci materiálu na stlačení (kompresi). Čím vyšší je faktor SAG u matrace, tím lépe se matrace přizpůsobuje morfologii spící osoby.

Stabilita

Vysoká elasticita pěny Bultex® podporuje nezávislost lůžek tím, že omezuje přenášení pohybů pohybů jak při individuálním použití, tak i při sdílení postele, což brání pohybu z jedné části lůžka do druhé.

Disperze tepla

Bultex® má nejvyšší index permeability na trhu, 95% prodyšnost. Jeho vysoká odolnost (resilience)* je umožněna díky zvláště otevřené molekulární konstrukci. To znamená, že vzduch a vlhkost volně cirkulují uvnitř jádra, poskytují hygienické lůžko a teplotní regulaci, díky níž je v létě ochlazená a příjemná v zimě.

* Odolnost (resilience): schopnost materiálů přizpůsobit se tlaku bez ztráty vlastností v čase. Materiál s vysokou resilencí se velmi dobře přizpůsobuje a má dlouhou životnost.

Bultex® je nejmodernější technická pěna na trhu. Návrh alveolů podporuje progresivní přizpůsobivost, bez pohybu a nejvyšší úrovně cirkulace vnitřního vzduchu trhu.Je to ideální volba pro lidi, kteří hledají určitý komfort a kteří si v průběhu času cení hygienu a přizpůsobivost.

Bultex® je nejmodernější technická pěna na trhu. Otevřená struktura alveolů (pěnových dutinek) podporuje progresivní přizpůsobivost, bez přenosu pohybů a s nejvyšší úrovní cirkulace vnitřního vzduchu na trhu.

Je to ideální volba pro lidi, kteří hledají určitý komfort a kteří si v průběhu času cení hygienu a komfort.

VÝHODY:

Bultex® představuje jasné VÝHODY proti ostatním produktům ve své kategorii, které z ní činí jedinečnou technologii:

Bultex® je vyráběn s využitím nejnovějších technologií v oblasti inovací a vývoje, které dávají materiálu exkluzivní vlastnosti.

Vykazuje větší 3D nepravidelnost a rozdílnou velikost alveolů (pěnových dutinek), což zajišťuje materiálu Bultex® pružnost při pohybech spící osoby.

Nezávislost lůžek partnerské postele. Pohyby spících osob nejsou navzájem přenášeny.

Bultex® má 95% – ní prodyšnost vzduchu, což podporuje optimální přirozené provětrávání matrace.

Matrace Bultex® mají delší životnost. Dosahují vynikajících výsledků v kompresním testu. Tento extrémní test životnosti simuluje používání matrace po dobu 10 let. Matrace Bultex® opakovaně dosahují vynikajících výsledků.

Bultex® se také vyznačuje tzv. faktorem komfortu. Veškeré vědecké studie ukazují, že vynikající vlastnosti materiálu Bultex® umožňují kvalitní oporu různě těžkých částí těla spící osoby během spánku a rychlou rekuperaci tvaru po odlehčení lůžka.

Poskytuje 100% hygienu při spánku díky unikátní ochraně Barrera Total®. Tato unikátní hygienická ochrana zabraňuje rozvoji roztočů, bakterií a plísní.

BULTEX NANOTECH®

Bultex Nanotech – další evoluční stupeň pěny Bultex®.

Co je Bultex Nanotech®?
Jedná se o alveolární (dutinkový) pěnový materiál poslední generace, který vznikl jako výsledek rozsáhlého vývoje a inovací pružných materiálů pro výrobu jádra matrací.

Bultex Nanotech® je technologicky nejvyspělejší nanomolekulární pěna Bultex®. Díky unikátní 3D nepravidelné architektuře jsou buňky pěny Bultex Nanotech® elastické, ale zároveň mají vysokou pevnost ve všech směrech. Tím je zajištěna přirozená opora různých částí těla a optimální odezva materiálu jádra při pohybu spící osoby.

S novou strukturou pěny Bultex  Nanotech® je dosaženo menší hmotnosti matrace při zachování tuhosti, vysoké úrovně hygieny a použití pěnových materiálů s vysokou hustotou v ostatních vrstvách matrace.

Nová nanomolekulární struktura NANOTECH

◊  NANO = pěnové buňky Bultex® využívají svých unikátních vlastností v miniaturních nano-rozměrech.

◊  TECH = jedná se o inovativní technologii na bázi Bultex®, která je považována za prestižní značku v oblasti spánkové vědy.

VÝHODY:

Bultex Nanotech® obecně působí třemi způsoby pro zlepšení spánku:

1. Je pohodlnější
Vnitřní struktura pěnového jádra zajišťuje zvýšený komfort dvěma cestami:

◊  Díky nanobuněčné struktuře je možné dosáhnout jemnější odezvy jednotlivých zón matrace na hmotnost a pohyby lidského těla.

◊  Neustálým vylepšováním vlastností matrace jsme vyvinuli unikátní technologii Zonetech®. Díky profilování jádra jsou vytvořeny 3 nezávislé zóny, které slouží k rozdílné odezvě na různé části těla spící osoby a na pohyby těla během spánku. Zvláště zesílená je zóna bederní, která umožňuje optimální odezvu na tlak v této nejzatíženější části matrace. Tímto řešením je možné zajistit vysokou míru komfortu všem uživatelům matrace bez ohledu na morfologii jejich těla.

2. Zajišťuje kvalitní provětrávání matrace
Kvalitní provětrávání matrace je zásadní faktor pro kvalitní spánek. Nová struktura Bultex Nanotech® umožňuje konstantní proud vzduchu matrací, který je hlavním faktorem pro kvalitní hygienické podmínky a regulaci teploty při spánku.

3. Má delší životnost
Nová struktura pěny vytváří ochrannou síť kolem nanobuněčné struktury, čímž je zajištěn trvalý komfort v průběhu času a delší životnost.

Studie realizované FCBA* dokázaly, že matrace Bultex Nanotech® mají o 22 % vyšší životnost než konvenční materiál Bultex® a o 40 % vyšší životnost než matrace z konvenčních HR pěnových materiálů.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout
×
Cookies

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu. Svoje nastavení souhlasu nebo odmítnutí uložení jednotlivých typů cookies můžete na této stránce kdykoliv změnit.

Nutné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

Preferenční cookies

Umožňují rozšířené funkce těchto webových stránek a jejich individuální personalizaci, založenou např. na vašich předchozích návštěvách.

Statistické cookies

Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

Reklamní cookies

Pomáhají reklamním partnerům při zobrazování personalizovaných reklam a k propagaci adresného obsahu uživatelům, kteří navštívili tento web.